Liikumisõpetuse rakendumisel saab siit vaadata materjale, mis olid kasutusel aastatel 2008-2017, kui olin Laulasmaa Koolis kehalise kasvatuse õpetaja. Need tunnid seal olid täiesti liikumisõpetusega seotud. Peaaegu kõik tunnid õues ja metsas.

Nii tulid minu ellu elamusmängud.

 

Siia olen pannud töölehed, mida kasutasin kehalise kasvatuse ja teiste õppeainete lõimimisel.

Siin on ka vananenud kehalise kasvatuse ainekava ning sellega seonduvad materjalid.