Sellel leheküljel on minu koostatud inimeseõpetuse ainekava, töökavad, töölehed ja muud õppematerjalid.

Palun vastake 8. klassi õpilaste uurimistööde küsimustikele:

Videomängud

Vulkaanid ja vulkanismi mõju ...

Palun vastake 11. klassi õpilaste uurimistööde küsimustikele:

Alkohol ja kanep

Koolistress

KOV valimised 2017